[+] Tina Jittaleela

Chắc e chết Tina ơi, chắc e chết =))

*Đập bàn – đập đập đập*

*La hét – la la la*

1) YouTube – Chụp hình, mĩm mĩm =p~ Ăn ăn cái gì cute qá, đọc sách lẹ qá :))

2) YouTube – Kiss scene, hot scene, đập bàn đập gế la hét um sùm scene =)) :*:*:*:* Đè đè đã ha =))

3) YouTube – Ahaha, vui thế k biết! 😡

Posted by Phạm Mi on 2011-11-19 12:58:44

Tagged: